Wodorotlenek sodu granulki 1 kg - Soda kaustyczna Zobacz większe

Wodorotlenek sodu granulki 1 kg - Soda kaustyczna

p-1

Nowy produkt

Udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych

Usuwanie powłok farb

Więcej szczegółów

7,99 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Proponowane formy płatności
Proponowane formy płatności

Więcej informacji

Udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych

Wsypać 1 do 2 łyżeczek do odpływu instalacji sanitarnej i tak pozostawić na okres od kilkudziesięciu minut do kilku godzin a następnie przepłukać silnym strumieniem wody. Należy unikać przedawkowania które nie zwiększając skuteczności działania stwarza ryzyko skrystalizowania wsypanego granulatu co spowodować może dodatkowe, kłopotliwe ze względu na silne właściwości żrące sody kaustycznej zatkanie zasyfonowania.

Jeżeli zależy nam na maksymalnej sile działania tego preparatu korzystniej jest wstępnie napełnić syfon gorącą wodą i dopiero potem wsypać granulat. Stosując ten sposób należy liczyć się z wystąpieniem gwałtownego wzburzenia i pryskania na zewnątrz silnie żrącej zawartości syfonu a więc konieczne jest zachowanie daleko idącej ostrożności, użycie rękawic gumowych, okularów echronnych etc.

Soda kaustyczna (wodorotlenek sodu) wykorzystywana jest do udrożniania przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, usuwania powłok farb olejnych i ftalowych, odtłuszczania powierzchni, usuwania przypaleń i innych zanieczyszczeń substancjami organicznymi i tym podobnych prac. Rozpuszcza prawie wszystkie zanieczyszczenia organiczne, włosy, paznokcie etc.


Usuwanie powłok farb

Po sprawdzeniu podatności powłoki na usuwanie w ten sposób najwygodniej jest postąpić następująco:

Przygotować nasycony roztwór sody rozpuszczając w przygotowanej ilości chłodnej wody tyle sody ile zdoła się rozpuścić, tak aby na dnie pozostała niewielka ilość nierozpuszczonego preparatu. W czasie rozpuszczania należy zachować ostrożność, gdyż ciecz silnie się rozgrzeje i może dojść nawet do jej zagotowania (rękawice, okulary ochronne). W celu sporządzenia roztworu wykorzystać można naczynie szklane zabezpieczone na wypadek pęknięcia pod wpływem temperatury roztworu, żelazne lub z polipropylenu czy winiduru. W żadnym przypadku nie można używać naczyń aluminiowych lub ocynkowanych gdyż metale te wchodzą w gwałtowną i niebezpieczną reakcję z roztworem.

Najlepiej jeszcze gorący, świeżo przygotowany roztwór nanosić na powierzchnię powłoki malarskiej za pomocą syntetycznej, nylonowej szczotki. Po kilku minutach zabieg powtórzyć mocno wcierając roztwór. Powłoka powinna zacząć się „zmydlać” umożliwiając dotarcie do głębszych warstw.

Właściwości fizyczne i chemiczne:

- Postać: ciało stałe
- Barwa: biała lub prawie biała
- Zapach: bezwonne
- pH: około 14 (50 g/l H2O, 20°C)
- Temperatura topnienia: 318,4°C
- Temperatura wrzenia: 380°C
- Gęstość w temp. 20°C: 2,12 g/cm3
- Prężność par w temp. 620°C: 1,13 hPa
- Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 29,6% wag.
- Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu i glicerynie.
- Właściwości dodatkowe
- Ciepło właściwe w temp. 20°C: 3,24 J/(g·K)
- Ciepło parowania w temp. 1390°C: 3610 J/g
- Ciepło topnienia w temp. 319°C: 159 J/g
- Ciepło rozpuszczania w temp. 18°C: ok. -1,1 kJ/g

Uwaga:

H290 może powodować korozję metali. H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P260 nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+361+353 w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami)  natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+351+338 w przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć - nadal płukać. P310 natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Wodorotlenek sodu granulki 1 kg - Soda kaustyczna

Wodorotlenek sodu granulki 1 kg - Soda kaustyczna

Udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych

Usuwanie powłok farb